Zirabanden I-pentue


i: BH MH IPO3 Boxlee Freaky - e: BH Manouman Eira Kuosi






I-pentuja 1 ja 3 vrk:n ikäisinä.








I-pentuja 12 vrk:n ikäisinä.




Ikää kolme viikkoa
















I-pentuja 4 viikkoa 6 päivää. Kiitokset "neliviikkoiskuvista" Jari Laurilalle.